KASKO draudimo akcija „3 rizikos be frančizės“

Akcija galioja iki 2023 03 31 (imtinai)

Akcijos esmė:

Sudarant metinę lengvojo automobilio KASKO draudimo sutartį, galima pasirinkti akciją „3 rizikos be išskaitos“, kurią pritaikius, netaikoma išskaita visoms išvardintoms rizikoms:

• Susidūrimo su gyvūnu atveju;
• Stiklų žalos atveju (kai sugadintas tik stiklas, stiklų išskaita netaikoma vieną kartą);
• Gamtinių jėgų rizikai (Gamtinės jėgos – bet koks transporto priemonės sugadinimas ar sunaikinimas dėl gamtos sukeltų reiškinių, tokių
kaip audra, liūtis, kruša, potvynis, nuošliaužos, sniego slėgis ir pan.);
• Akcijos metu sudarytoms sutartims pasirinkus akciją „3 rizikos be išskaitos“, netaikoma išskaita numatytų įvykių atvejais;
• Akcijoje dalyvauja naujos ir pratęsiamos metinės KASKO draudimo sutartys, kurias sudaro fiziniai asmenys.
Akcija taikoma:
• Visiems fiziniams asmenims, draudžiantiems lengvąjį automobilį;
• Sudarant metines draudimo sutartis.

Pasinaudokite papildoma nuolaida draudžiantis metiniu KASKO draudimu!