KITI DRAUDIMAI

Statybų draudimas

Šiuo draudimu yra apdraudžiamas statomas objektas. Tai specializuota inžinerinių rizikų draudimo rūšis. Atskiru susitarimu gali būti apdraustas statybos objekto garantinis laikotarpis, draudėjo civilinė atsakomybė bei šalia ar statybos aikštelėje esantis turtas.
Statybos darbų draudimu gali draustis:
  • statytojas (užsakovas);
  • rangovas kartu su subrangovais;
  • kitas suinteresuotas asmuo (pvz., bankas, lizingo bendrovė, kredito unija).
Apdraudus statybos darbus, atlyginama staiga ir nenumatytai atsiradę draudimo objekto nuostoliai, patirti draudimo sutarties galiojimo metu, pavyzdžiui, dėl tokių priežasčių:
  • ugnies, sprogimo, žaibo įtrenkimo;
  • potvynio, lietaus, sniego, audros;
  • grunto nuošliaužos, nuoslankos, užpylimo;
  • kitų asmenų neteisėtos veikos;
  • vagystės įsilaužiant;
  • klaidų dėl aplaidumo, nesugebėjimo, nežinojimo, neatsargumo ir pan.

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Apsidraudus šiuo draudimu, draudimo kompanija moka draudimo išmokas, kai dėl nelaimingo atsitikimo padaroma žala apdraustojo sveikatai ar gyvybei, o taip pat jam žuvus.
Draudimo sutartyje gali būti apdraudžiami asmenys nuo 1 iki 70 metų amžiaus. Draudimu nuo nelaimingų atsitikimų gali apsidrausti ne tik pavieniai asmenys, bet ir darbdaviai gali apdrausti darbuotojų grupes.

Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Bendrosios profesinės civilinės atsakomybės draudimas kompensuos žąlą tretiesiems asmenims (įskaitant ir profesinių paslaugų užsakovą), jei ši žala bus padaryta Jums ar  Jūsų įmonei vykdant apdraustą savo profesinę veiklą.

Laidavimo draudimas

Laidavimo draudimo esmę sudaro Užsakovo (kreditoriaus) turtiniai interesai, susiję su Draudėjo (skolininko) sutartinių prievolių (ar jų dalies) neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu.

Užsakovas – juridinis asmuo, kuriam draudikas yra įsipareigojęs atsakyti laidavimo rašte nurodytos sumos ribose už draudėjo prievolės ar jos dalies neįvykdymą.