Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas – ne tik reikalinga, bet ir būtina sąlyga, siekiant apsaugoti savo verslą nuo klaidų ir nuostolių, kuriuos įmonė gali padaryti kitiems.

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimu galima apdrausti atsakomybę dėl įmonės ūkinės veiklos ar netinkamos kokybės produkto padarytos žalos tretiesiems asmenims, kurią draudėjas privalo atlyginti įstatymų nustatyta tvarka.

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas labiausiai reikalingas įmonėms, kurių patalpose ar teritorijoje dažni lankytojai, kurių darbuotojai dirba užsakovų patalpose arba teritorijose, kurios gamina, platina, parduoda produktus, teikia paslaugas.