ĮMonių turto draudimas

Įmonėms priklausančio nekilnojamojo turto (pastatų ir kitų statinių), kilnojamojo turto (gamybos bei prekybos įrenginių, prekių, žaliavų, atsargų, paruoštos produkcijos, biuro įrangos ir pan.) bei kitų papildomų draudimo objektų (investicijų į pastatus, patalpas, kilnojamąjį turtą ir atsargas, darbų paspartinimo išlaidų ir kt.) draudimas. 

Turto draudimas atlygina apdraustojo nuostolius, atsiradusius dėl turto sugadinimo ar netekimo. Turto draudimas apsaugo nuo šių rizikų:

  • ugnies sukelto gaisro, 
  • sprogimo, 
  • žaibo, 
  • stichinių nelaimių ( audros, krušos, viesulo, liūties, potvynių, žemės drebėjimų, nuošliaužų, smegduobių atsivėrimo, sniego slėgio ) padarytos žalos,
  • vagystės,
  • piktavališko turto sugadinimo,
  • teroristinių išpuolių.