Laidavimo draudimas

Tai tokia draudimo rūšis, kai draudimo įmonė įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką dėl nuostolių, susijusių su apdraustojo prievolių neįvykdymu.

Tai viena iš garantijos formų, skirtų prievolei užtikrinti. Laidavimo draudimas atlygina nuostolius nukentėjusiajam dėl apdraustojo prievolių nevykdymo arba dėl netinkamo vykdymo.

Laidavimo draudimo objektu negali būti objektas, susijęs su bet kokios rūšies kreditu ar paskola bei jų grąžinimu, profesine bei deliktine civiline atsakomybe.

Draudimo įmoka kiekvieną kartą apskaičiuojama individualiai pagal įmonių kreditingumo įvertinimą, draudimo laikotarpį, rūšį bei sumą.